Jak zapobiec sądowi kapturowemu

1 ) Przy zapisywaniu dziecka do szkoły powiadamiamy szkołę pisemnie, że wszelkie informacje o naszym dziecku są tajemnicą i że tajemnica ta obowiązuje wszystkich pracowników szkoły.
2 ) Jeden z rodziców dziecka z ADHD musi być obecny na każdym ogólnym zebraniu dla rodziców, aby zapobiegać negatywnemu „nastawianiu” rodziców przez wychowawcę.
3 ) Staramy się konsekwentnie zaprzyjaźniać z innymi rodzicami.
4 ) Przed każdym spotkaniem indywidualnym zainicjowanym przez szkołę prosimy o podanie celu i osób w nim uczestniczących.
5 ) Nigdy nie wyrażamy zgody na to, aby w spotkaniach i rozmowach o naszym dziecku brali udział rodzice innych dzieci.
6 ) Gdy spodziewamy się wyjątkowo trudnej rozmowy, staramy się aby w spotkaniu uczestniczyła osoba zzewnątrz w roli mediatora (dyskusja o mediatorach jest tutaj).
7 ) Zabieramy na spotkanie dyktafon przetestowany wcześniej, z pełną baterią, czystą pamięcią. Otwarcie stawiamy na stole i informujemy głośno, że chcemy rejestrować spotkanie zamiast protokołowania lub też włączamy w kieszeni przed spotkaniem.
8 ) Pisemne ustalenia – prosimy o protokołowanie spotkania a jeśli nie, to sami podsumowujemy spotkanie pisemnie i na drugi dzień składamy to podsumowanie w szkole.
9 ) Gdy jednak zdecydujemy się zgodzić na rozmowę w obecności innych rodziców – żądamy kategorycznie dokładnego protokołowania zebrania lub nagrywania go i przedstawiania się wypowiadających się osób.
10 ) W czasie spotkania wciąż dbamy o realizowanie celu spotkania, który został ustalony jeszcze przed spotkaniem. Ucinamy dyskusje nie na temat.
11 ) W przypadku stwierdzenia, że trafiliśmy na sąd kapturowy lub że spotkanie wymaga mediatora – dziękujemy za „rozmowę” i opuszczamy spotkanie. Wychodząc wyjaśniamy przyczynę, proponujemy wyznaczenie nowego terminu spotkania i to, co w p.4) (jeśli nie ustnie, to pisemnie, bezpośrednio po spotkaniu).

Dodaj komentarz