Podręczny Podręcznik Pomocy

(przy pracy z nadpobudliwym uczniem)
1. Ucznia, u którego stwierdzono nadpobudliwość psychoruchową, posadź w pierwszej ławce, najlepiej w środkowym rzędzie, z dala od okna i drzwi, w towarzystwie spokojnego i odpowiedzialnego ucznia.
2. Przed rozpoczęciem lekcji spokojnie poproś go o uporządkowanie swojego miejsca pracy. Powinno schować wszystkie zbędne przedmioty, a na ławce powinien pozostać jedynie podręcznik, zeszyt i długopis. W razie potrzeby postaw jego teczkę z dala od jego ławki.
3. Nadpobudliwy uczeń nie bierze do siebie poleceń wydanych do całej klasy np. „Weźcie do ręki linijki”, Dlatego często zwracaj się do niego bezpośrednio, najlepiej po imieniu (oczywiście nie na tyle często, aby wzbudzić zazdrość innych uczniów, wiadomo przecież, że uwaga nauczyciela jest bardzo atrakcyjna dla dzieci).
4. Sprawdzaj podczas lekcji, czy nadpobudliwy uczeń Cię słucha. Możesz się umówić z nim, że dotkniesz jego ramienia i będzie to wasz tajny sygnał, oznaczający „uwaga, to ważne, obudź się”.
5. Wydawaj uczniowi proste polecenia, pamiętaj, żeby je powtórzyć. W razie skomplikowanych poleceń idealnym rozwiązaniem byłoby podejść i pokazać, jak można podzielić wykonanie pracy na etapy.
6. Zawsze trzeba sprawdzić, jak uczeń radzi sobie z kolejnymi etapami zadania. Wpisz w koszty swojej pracy, że nadpobudliwemu uczniowi trzeba będzie wiele razy przypominać, że ma wrócić do pracy.
7. Pamiętaj, nadpobudliwy uczeń pisze wolno i niezgrabnie, często nie nadąża przepisać wszystkiego z tablicy. Warto ograniczyć ilość zapisanych przez niego informacji. Zawsze jednak wymagaj, by swoje zadanie wykonał do końca.
8. Dopilnuj, czy uczeń z klasy wychodzi z zapisaną pracą domową, tylko wtedy możesz wymagać jej odrobienia. Jeśli nic nie było zadane, zanotuj to w zeszycie. Pracę domową zadawaj w trakcie lekcji, a nie po dzwonku, bo wtedy nadpobudliwy uczeń już się nie koncentruje.
9. Podczas sprawdzianu przypomnij mu, aby przeczytał dwukrotnie polecenie, zrobił najpierw to, czego jest pewien. Jeśli sprawdzian jest długi podziel go na krótsze partie, a pomiędzy wprowadź odrobinę wytchnienia. Uczeń nadpobudliwy może pracować efektywnie kilka minut, potrzebuje częstych, krótkich przerw. Pamiętaj, że sprawdzając swoją pracę uczeń z ADHD może znaleźć wiele błędów wynikających nie z braku wiedzy, ale z objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.
10. Ustal jasne wymagania co do pracy i zachowania na lekcji. Często przypominaj te zasady. Nadpobudliwy uczeń ma trudności z ich uruchomieniem, dlatego często potrzebuje, aby je mu przypominać metodą „zdartej płyty”.
11. Bądź konsekwentny, dopilnuj tego, co powiedziałeś. Inaczej prowokujesz Twojego nadpobudliwego ucznia, żeby sprawdzić, czy tym razem będziesz pamiętać.
12. Zauważ starania nadpobudliwego ucznia i pochwal go za to, co poszło lepiej niż zwykle.

Dodaj komentarz