Komputer dla dyslektyka

Pomysł jest następujący. Uczeń – dyslektyk ma prawo korzystać komputera w czasie lekcji. Komputer jest specjalnie przystosowany, odporny.

Przedstawiam przykładowy regulamin korzystania z komputera.

Jest to dzieło zbiorowe pod światłym kierownictwem Dosi

Zasady używania komputera w czasie lekcji i przerw:

1. Używasz komputera wyłącznie w celu pisania notatek związanych z lekcją języka polskiego, historii lub przyrody;

2. Używasz komputera tylko po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela (ustalone wcześniej słowo lub ustalony gest);

3. Jeśli nauczyciel zdecyduje o wyłączeniu komputera, wtedy niezwłocznie i cicho zapisujesz wyniki pracy i wyłączasz komputer;

4. Komputer wypakowujesz z plecaka i przygotowujesz do użycia przed rozpoczęciem lekcji, na której można go używać;

5. W czasie pozostałych lekcji i w czasie przerw, komputer leży w plecaku;

6. Drukujesz notatki z lekcji regularnie, najrzadziej raz w tygodniu i natychmiast wklejasz je do zeszytów;

7. Nauczyciel ma prawo w każdej chwili sprawdzić zawartość komputera i karty;

8. Nauczyciel ma prawo zabrać komputer, jeśli uzna to za stosowne;

Konsekwencje:

1-3 Za użycie komputera w innym celu, niż dozwolony, lub za użycie go bez zgody nauczyciela, lub za zwlekanie powyżej minuty czy dyskusję i hałas przy wyłączaniu komputera na polecenie, nie będziesz mógł korzystać z komputera w czasie tej, i następnej lekcji z tego przedmiotu;

4. Jeśli zapomniałeś wypakować i przygotować go przed rozpoczęciem lekcji, to nie wolno tego robić w czasie lekcji, chyba że nauczyciel wyda Ci takie polecenie;

5. Za użycie komputera w czasie przerwy lub innej lekcji niż dozwolone, ten i cały następny dzień nie skorzystasz z komputera;

6. Za złamanie punktu 6 obowiązują sankcje takie, jak za brak pracy domowej;

7-8 Za odmowę nauczycielowi skorzystania z praw 7 i 8 komputer zostanie przez rodziców zabrany na cały tydzień, niezależnie od konsekwencji szkolnych za niewypełnienie polecenia nauczyciela.

UWAGA:

W razie częstego łamania ustalonych zasad, zostaną zaostrzone konsekwencje, po uzgodnieniu z rodzicami.

javascript:;

Prawa dodatkowe:

1) Jeśli komputer nie został zabrany przez nauczyciela lub rodzica, to masz prawo używać komputer w bezpiecznym miejscu również przed i po lekcjach w danym dniu oraz w czasie okienek między lekcjami;

2) W razie konieczności oddania komputera, masz prawo zatrzymać kartę z zapisanymi lekcjami.

Dodaj komentarz