Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową – materiał obrazkowy.

1. Rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach:

 • loteryjki obrazkowe
 • domino obrazkowe
 • odpoznawanie obrazków opisanych słownie
 • dobieranie par przedmiotów
 • rozpoznawanie treści obrazków pokazywanych w krótkich ekspozycjach
 • układanie obrazków w kolejności, w jakiej były one pokazywane

2. Układanie wg zasady prawdopodobieństwa:

 • np. „dobieranie liści”
 • wyszukiwanie różnic
 • wyszukiwanie podobieństw
 • co, do czego pasuje
 • dobieranie obrazka do jego schematu
 • kto zmienił miejsce
 • dorysowywanie brakujących elementów na obrazkach
 • co zmieniło się w pokoju, co zostało schowane
 • dobieranie par jednakowych obrazków

3. Rozpoznawanie czynności i rozumienie sytuacji przedstawionej na obrazku:

 • wyodrębnianie rysunku z tła poprzez zamalowanie oznaczonych pól
 • dobieranie obrazków o określonej czynności
 • nazywanie czynności
 • wyszukiwanie obrazków przedstawiających czynność
 • demonstrowanie ruchem czynności na obrazku
 • odgadywanie czynności pokazywanej ruchem
 • wyszukiwanie obrazków opisanych ruchem

4. Rozpoznawanie przebiegu zdarzeń przedstawianego na obrazkach:

 • porządkowanie historyjek obrazkowych
 • dobieranie dobrych i złych obrazków do podanego opisu
 • opowiadanie historyjki przedstawionej na obrazku
 • rośliny i zwierzęta: Czym się żywi dane zwierzątko?

5. Składanie całości z części:

 • dobieranie części do całości
 • układanie obrazków po uprzednim rozcięciu: na wzorze, wg wzoru, bez wzoru

Dodaj komentarz