Ćwiczenia usprawniające analize i synteze wzrokową – materiał literopodobny

1. Odpoznawanie znaków graficznych i liter (bez wprowadzania nazwy litery):

 • szeregowanie liter
 • wyszukiwanie takiej samej litery wśród innych
 • odtwarzanie z pamięci uprzednio widzianych wzorów
 • wyszukiwanie różnic w wyrazach i podkreślanie ich
 • układanie liter wg wzoru wykonanego przez dorosłego, bez odczytywania wyrazu

2. Różnicowanie znaków graficznych i liter:

 • różnicowanie znaków graficznych i liter podobnych
 • segregowanie liter podobnych (p, b; g, d; u, n)
 • domino literowe
 • różnicowanie liter mylonych
 • wycinanie, wydzieranie, lepienie liter i nazywanie ich
 • dobieranie parami liter dużych i małych lub pisanych i drukowanych

3. Odpoznawanie i różnicowanie sylab:

 • wyszukiwanie sylaby demonstrowanej wśród innych
 • wyodrębnianie sylab w wyrazach
 • domino sylabowe
 • odczytywanie sylab i wyrazów zapisywanych palcem na plecach

4. Odpoznawanie i różnicowanie wyrazów trzyliterowych:

 • wyszukiwanie takich samych wyrazów
 • wyszukiwanie wyrazów podobnych
 • składanie prostych wyrazów z rozsypanek literowych


Dodaj komentarz