Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową – materiał geometryczny.

1. Odpoznawanie jednakowych kształtów:

 • różnicowanie figur geometrycznych pod względem: kształtu, wielkości, koloru
 • segregowanie figur wg określonych zasad
 • dobieranie odpowiedniego rysunku

2. Prawidłowe wyróżnianie figur narysowanych:

 • obrysowywanie prostych figur
 • kopiowanie przez kalkę
 • łączenie kropek
 • rysowani z pamięci
 • odnajdowanie figur geometrycznych na obrazkach i zamalowywanie ich

3. Wyróżnianie i odtwarzanie figur narysowanych:

 • loteryjki geometryczne
 • układanie mozaikowe
 • domina geometryczne
 • loteryjki z figurami (listki, owoce)
 • loteryjki całości i części
 • odtwarzanie z pamięci uprzednio widzianych wzorów
 • różnicowanie kształtów
 • odtwarzanie z pamięci prostych układów z klocków
 • układanie figur geometrycznych ze wzoru i z pamięci

4. Prawidłowe wyróżnianie i odtwarzanie układów linii prostych i krzywych:

 • rysowanie wzorków i szlaczków na gładkim papierze w linię i kratkę
 • układanie kompozycji szlaczkowych z figur wg wzoru i z pamięci
 • figury liczbowe

5. Umiejętność składania figur z części:

 • układanie jedno i wielobarwne
 • układanie figur po uprzednim rozcięciu wg wzoru z pamięci
 • odbijanie stemplami układu figur
 • kolorowe wycinanki z figur geometrycznych
 • układanie różnych kompozycji i budowli według wzoru (klocki, mozaiki geometryczne, układanki)
 • zabawy z tangramami
 • układanie figur z patyczków

Dodaj komentarz